«

»

Energetski centri – Čakre

cakre

U našem energetskom polju prepoznajemo sedam slojeva i sedam energetskih centara. Svaki sloj ima svoju  ulogu, a svaki sloj aure povezan je sa jednim energetskim centrom.To znači da je prvi sloj povezan s prvom čakrom drugi s drugom itd.

Prvi sloj polja i prvi energetski centar Muladara, povezani su s telesnim funkcioniranjem i s telesnim osećajem, osjećajem boli ili zadovoljstva. Njegova boja je crvena. Prvi sloj je povezan s automatskim ili autonomnim funkcionisanjem tela. Muladara je najniži ili koreni centar. Ona je sedište primalne energije, kundalini šakti.

Drugi sloj i energetski centar Svadistana su generalno povezani s emotivnim aspektom ljudskoga bića. Oni su prenosnik preko kojeg ide naš emocionalni život i osjećaji. Povezan je sa seksualnom snagom i željom za ljubavnim ujedinjenjem. Njegova boja je narandžasta. U psihološkom smislu, Svadistana je povezana sa podsvesnim umom i zbog toga sa pospanošću i spavanjem. Kada prana aktivira Svadistanu to može da pojača želju za zadovoljstvima, naročito u vidu hrane i seksa. Ako postanemo opsednuti njima, ove želje mogu postati smetnja u našem razvoju. Da bismo prošli kroz ovaj centar moramo da razvijemo snagu volje.

Treći sloj, povezan je s našim mentalnim životom, s linearnim mišljenjem. Treći energetski centar Manipura je u svezi s linearnim mišljenjem. Pomaže nam da imamo jasan, direktan prav stav prema životu. Ka cilju, uspehu i našoj afirmaciji. Njegova boja je žuta. Manipura je skladište prane i povezana je sa toplotom, vitalnošću, dinamičnošću, stvaranjem i održavanjem.

Četvrta sloj , povezan sa srčanom čakrom je prenosnik putem kojega volimo, ne samo naše bližnje, nego
ljude i sva živa bića. Četvrti energetski centar Anahata simbolizuje energiju ljubavi. Njegova boja je zelena. Anahata znači nečujan ili nepobeđen. Ova čakra je sedište najsuptilnijeg kosmičkog zvuka koji se doživljava samo u najvišem stupnju meditacije. Budući da je srčani centar, ona je odgovorna za buđenje finih emocija koje se odlikuje osećanjima univerzalne ljubavi. Ooba sa razvijenom anahatom je najčešće veoma osetljiva na osećanja drugih ljudi, a čulo dodira joj je veoma razvijeno. Ovi ljudi imaju moć da leče druge ljude dodirom ili zračenjem energije.

Peti sloj je u odnosu s višom voljom koja je jače povezana s božanskom voljom. Peti energetski centar ili čakra  Višudi  je povezan sa snagom reči, sa govorom, sa slušanjem i preuzimanjem odgovornosti za naše postupke. Njegova boja je plava. Ovaj centar je poznat kao centar za prošišžavanje. U zdravoj i aktivnoj čakri čist nektar može da proizvede vitalnost, zdravlje i dugovečnost. Ovom čakrom započinje mentalni razvoj i ona je centarodgovoran za našu sposobnost da primamo misaone vibracije drugih ljudi. Kada je Višudi čakra pročišćena čulo sluha postaje veoma oštro, ne samo putem ušiju već i putem uma.

Šesti sloj i šesti energetski centar Adžna, povezane su s božanskom ljubavi. To je ljubav koja izlazi iz okvira ljudske ljubavi i obuhvata život u celosti. Ona stvara stanje  podrške zaštiti i nezi celokupnoga života. Ona smatra sve oblike života dragocenim objavama Božanskoga. Njegova boja je indigo plava.

Sedmi sloj i sedmi energetski centar Sahasrara, povezani su s višim umom, znanjem i integrisanjem našeg duhovnog i vizičkog oblika. Njegova boja je bela ili ljubičasta.

Korišćena literatura – Ruke koje leče – Barbara En Brenan

Aleksandar Nikolić