«

OSTRVO BOGOVA

Ostrvo Samotrake – ili u prevodu trakijski Samos – je malo ostrvo u Egejskom moru.
Samotrake zauzima važno mesto u grčkoj mitologiji. Prema Homeru – čuvenom slepom bardu koji je opevao Trojanski rat i Odisejev povratak na Itaku – sa Fangrije, najvišeg vrha ostrva Samotrake, bog mora Posejdon je posmatrao bitku za Troju. Danas se sa tog vrha pogled pruža sve do male Azije. Prema „Argonautici“ Apolonija Rođanina iz 3. veka p. n. e., grupa heroja poznata kao Argonauti, zaplovila je pored Samotrake na svom putovanju prema Kavkazu u potrazi za zlatnim runom.
Nike, krilata boginja pobede čija mermerna helenistička figura dočekuje posetioce Luvra na samom ulazu, u umetnosti je poznata kao Nike sa Samotrake, što u prevodu znači „pobeda sa Samotrake“.

 

 

Autor: Aleksandar Nikolić