«

»

Patanđalijeva podela joge

yoga sutra

Patanđali je živeo u 1 ili 2 veku p.n.e u Indiji. Napisao je Joga sutre,  jedno od najvećih dela posvećeno razvoju i stanjima svesti kroz koja osobe prolaze u svom životu. Svaki od aforizama govori o stanju svesti koji se dešavaju  svim osobama bez razlike na kojem se mentalnom nivou trenutno nalaze. Razlika je u tome što osobe koje napreduju putem „Joge“ prepoznaju i nadograđuju stanja svesti, dok „obične“ osobe ta stanja ne zapažaju ili ih ne dovode u vezu sa svojim životnim događanjima.

 

 

Patanđalijeva podela joge na osam stepena:

1. JAMA – pravila ponašanja

Ispravnim ponašanjem misli, reči i dela postiže se:

  • ahimsa – nenasilje

  • satja – istina

  • asteja – poštenje – ne krađa

  • bramačari – ovladavanje seksualnošću

  • aparigraha – neposedovanje, ne vezivanje, ne prijanjanje za materijalne prolaznosti

2.  NIJAMA – načini pridržavanja

  • šauča – biti čist – odomaćivati osećaj duhovne i telesne čistoće

  • santoša –  odomaćivati zadovoljstvo u svakodnevnom životu

  • tapas – sposobnost uzdržavanja

  • svadjaja – samoproučavanje- razvojna analiza svog ponašanja – čemu me ovo uči

  • išvara pranisana – predanostizabranom putu – svaka reč, delo usmereno je na moj razvoj i dobrobit okruženja

3. ASANE – joga položaji – put pronicanja u tajne joga asana najbolje proučava hata i kundalini joga

4. PRANAJAMA – kontrola energije disanjem

5.  PRATJAHARA – odvajanje od čulnih utisaka

6. DARANA – koncentracija

7. DJANA – meditacija

8. SAMADI – identifikacija sa čistom svesti u sebi

U narednom periodu bavićemo se svakim stepenom joge ponaosob.

Korišćen je materijal iz udžbenika Joga saveza Srbije i podaci sa Wikipedije

Aleksandar Nikolić